Kerngroep/Werkgroep

banner-agenda

 

Dames en heren,

Hierbij nodigen wij u uit voor de volgende bijeenkomst van de Kerngroep Molennetwerk Kempen~Broek op dinsdag 23 januari 2018 om 14 uur in het molenhuisje in Kaulille, Molenstraat. (Sevensmolen).

Vriendelijk verzoek om even te laten weten of jullie komen.

 1. Opening
 2. Verslag van de vergadering van 19 december 2017 (gaat hierbij)
 3. Ingekomen/uitgegane post (zie punt 5 en 6)
 4. Financiën
 5. Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed (standpuntbepaling)
 6. Storm in Molenland Belgie (standpuntbepaling)
 7. Jong Redt Oud (stand van zaken)
 8. Kempenbroek Molenland folder (stand van zaken)
 9. Financiering reguliere kosten molennetwerk (stand van zaken)
 10. Molens vertellen een Verhaal App 
 11. Agenda voor de komende maanden
 12. Rondvraag en afsluiting

Met vriendelijke groet,

Vincent van den Berg

 


Dames en heren,

Hierbij nodigen wij u uit voor de volgende bijeenkomst van de Kerngroep Molennetwerk Kempen~Broek op dinsdag 19 december om 14 uur in het molenhuisje in Kaulille, Molenstraat. (Sevensmolen).

Vriendelijk verzoek om even te laten weten of jullie komen.

Agenda:

 1. Verslagen 4 oktober en 31 oktober
 2. Ingekomen en verstuurde post
 3. Financien
 4. Bespreking ervaringen wandeling Erfgoed App
 5. Uitleg Annemarie (VVV Midden Limburg) over ervaring IZI Travel app.
 6. Voorbereiding Inspiratiedag Jong Redt Oud (29 november in Genk)
 7. Voorstel tot opstellen kostenbegroting 2018
 8. Samenwerken Molennetwerk KempenBroek met Kempen~Broek Verkenners
 9. Molenfolder Kempen~Broek = Molenland in 2018 ?
 10. Rondvraag en afsluiting

 

Met vriendelijke groeten,

Vincent van den Berg


 

Dames, heren,

De werkgroep Molennetwerk Kempen~Broek nodigt u uit voor een vergadering in breder verband van het Molennetwerk Kempen~Broek.

Woensdag 4 oktober, 14 uur, Voorste Luysmolen (Luysenstraat 2, Bocholt).

 

1) Evaluatie Molenfolder/Kaart Kempen~Broek

2) Evaluatie Grenzeloze Molendag tijdens Open Monumentendag

3) De MolenAgenda Kempen~Broek, website en Facebook.

4) Samenwerking met Kempen~Broek gemeenten, RLKM, VVV-Midden Limburg

5) Hoe betrekken we molenaars/molenvrijwilligers actief bij het Molennetwerk

6) Hoe nu verder? Plannen voor 2018

7) Rondvraag en afsluiting

Wij rekenen op een grote deelname aan deze vergadering

Molennetwerk Kempen~Broek