Verslagen

Verslagen van de bijeenkomsten van de Kerngroep en de (brede) Werkgroep.

De Kerngroep bestaat uit een aantal vertegenwoordigers van de deelnemende molenorganisaties. Deze groep bereidt projecten voor en zorgt voor de uitvoering of realisatie.

De brede Werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van alle molenorganisaties, molenvrijwilligers, toeristische organisaties en gemeenten die binnen het GrensPark Kempen~Broek participeren in het Molennetwerk KempenBroek. De brede Werkgroep is vooral bedoeld als klankbord voor de Kerngroep.

Verslagen vergadering kerngroep Molennetwerk KempenBroek


notulen1

Verslag vergadering Werkgroep Molennetwerk Kempen~Broek   

Dinsdag  19 december 2017 Plaats: Molenhuisje, Kaulille

 1. Aanwezig: Klara Hermans RLKM, Jos Gielen KMV , Toon Verlaak KMV , Vincent van den Berg Annamolen Keent, Louis Morre Annamolen Keent , Rene Weerens Molenmuseum/Molenzorg Molenbeersel, Annemarie van de Goor VVV Midden Limburg, Ann Rombout Erfgoed Gem Bocholt

Verontschuldigden zich: Els Peusens RKLM , Herman Schreurs Pollismolen.

De vergadering is enkele weken verdaagd in verband met het plotse overlijden en de uitvaart van de schoonmoeder van René Weerens.

 1. Overlopen van de verslagen van 4 okt en 31 okt (met dank aan Ann, Louis en Toon)

Opmerkingen

4/10: Samenwerking en uitwisseling tussen de Verkenners Kempen~Broek  en de molennetwerkgroep kan een meerwaarde zijn. Vragen om een datum te prikken vanaf januari om eens samen te gaan zitten. Klara geeft dit door aan Els. Landschap en erfgoed zou een goed insteek kunnen zijn.

31/10 Welke App we uiteindelijk gaan gebruiken voor het Kempen~Broek verhaal bepalen we later.

 1. Post:  geen te bespreken zaken
 2. Aan de werking van de Werkgroep Molennetwerk Kempen~Broek zijn er kosten verbonden. Vincent schat de werkingskosten op 1500 euro/per jaar. Zie hiervoor de kostenraming die Vincent opmaakte. Is het mogelijk om de betrokken gemeentes te vragen om een bijdrage te leveren in de vorm van een wederkerende subsidie? Het zou goed zijn dat we hier een concept voorstellen. Iets tastbaars zodat de gemeenten kunnen zien waarin ze subsidiëren.
 3. Ofwel een officieel samenwerkingsverband met: gemeenten, molennetwerk en Kempen~Broek .

Hoe zit het in de gemeenten?

Weert: gesprekken waren niet positief, met door het aftreden van Vincent en Louis als bestuurslid in de Molenstichting Weerterland is een impasse ontstaan.

Bocholt: naast gemeentelijke subsidies bestaat er binnen de gemeente iets als projectsubsidies. Hiervoor moet er wel een omlijnd project zijn dat aan de voorwaarde voldoet.

Kinrooi: alleen subsidies mogelijk op basis van activiteiten en puntensysteem via de Cultuurraad.

Provincie Belgisch Limburg: Project jong Redt Oud kan subsidies opleveren, ook voor een grensoverschrijdend project. Toon neemt contact met Dirk Bouve. Eerst dossiertje opstellen. Vincent stuurt door wat hij al heeft voorbereid. Wie gaat deelnemen aan een beperkt groepje dat zich hiermee gaat bezighouden? Wat kan er in het dossiertje? Maaldagen, Workshops, werken rond thema’s

 1. Erfgoed Apps die in het oog springen

Izi.travel op dit moment gratis

Wie wil proberen kort bij huis, Weert is aan te raden met Izi.travel . Wandeling, rondleiding op locatie. Plaatsbepaling en kaart zijn gratis. De wandelingen zijn van te voren downloadbaar  en te bekijken.  Eenvoudig uit te breiden. Bv tijdens de wandeling bezoek aan een kerk/molen. Kempen~Broek route is momenteel in de maak (input VVV Midden -Limburg). Werkt met pushberichten die je smartphone aansturen op het moment dat je in de buurt komt. IZI.travel simpel, laagdrempelig voor 1 route. De doelstelling van IZI.travel is informatie verzamelen. Iedereen kan er vrij dingen opzetten zonder externe kwaliteitscontrole.

Erfgoed.app: gepromoot door FARA (Steunpunt voor Cultureel Erfgoed) in Vlaanderen. Is gratis en de vraag van FARO is om de gegevens via hen te laten passeren. Kwaliteitsborging. De App kan op drie manieren gestuurd worden:

 1. GPS gestuurd Verhaal, video, foto kan per onderwerp gedownload worden. Op voorhand indien nodig (kelders, molens ruimtes zonder bereik)
 2. Beacon: een zendertje dat geplaats kan worden per verdieping, in moeilijk bereikbare plaatsen, specifiek.
 3. Augmented Reality: voorwerpen, gebouwen die als trigger dienen voor achterliggende informatie, speels.

Grensoverschrijdend vormt geen probleem werkt over de ganse wereld. Werkt niet op een route maar met punten die naar elkaar via de onderliggend Molens Kempenbroekkaart kan werken. Fietsroutenetwerk als leidraad.

Izi.travel staat open voor iedereen en is niet beperkend

Erfgoed.app is specifiek voor erfgoed.

Netwerkaansluiting in de molen/molenhuisje is een must.

We gaan gefaseerd werken        1. In GPS  op basis van de Molenkaart

 1. in details per molen of ander erfgoedobject.

Izi.travel is meer geschikt voor routes. Erfgoed.app geeft meer en speelse mogelijkheden. We moeten er ons van bewust zijn dat dit soort apps nog in de kinderschoenen staat en we binnen een aantal jaren een compleet ander verhaal hebben met andere uitgebreide mogelijkheden. Met izi.travel kan de toerist op voorhand alles al bekijken. Bij Erfgoed.app wordt de gebruiker getriggerd.

Input Annemarie: IPad challenge naar analogie van Escaperoom in Weert. Op een speelse manier op pad met een uitdaging die in groep/team op te lossen is. Naderhand worden de resultaten met elkaar vergeleken. Uitdagend/speels/. Met foto’s video wordt er een parcours opgezet. Deze zijn op maat gemaakt. De firma maakt het project, levert de IPads en doet de begeleiding: Hier speelt de kostprijs. Mogelijkheid voor Jong Redt Oud ?

De invulling van welke inhoud dan ook via de apps is geen korte termijn werk. We moeten een kwalitatief goed product afleveren. Het moet goed zijn.

Besluit:

Uitgekozen Grensland Molenroute is  38  Km lang. Thema: Molens vertellen hun verhaal . Mensen triggeren en nieuwsgierig maken naar het volgende verhaal.  Kwalitatief + uitdagend . Eerst de inhoud bepalen. Daarna vormgeving. Met de lokale molenaars praten. Of we kiezen voor Izi.travel of Erfgoed.app? nog niet direct aan de orde.

Hoe passen we het geheel in “Grensgevallen”? Ook qua subsidies? Samenwerking, afbakening. Heleboel informatie is aanwezig in het Douanemuseum in Antwerpen. Toon zal contact leggen met het museum en een dag prikken om op bezoek te gaan (Erwin- Klara)

 

 1. Rondvraag : Wervende molenfolder voor de molens wordt gedrukt op 20.000 ex.

Hoe financieren?

Vincent stuurt die door. Mogelijkheid om  Adverteerders te werven 150 euro/ adv.

Voorbeeld sponsors Eva van de Luymolen, Watermolen Reppel? Kijk eens rond in eigen omgeving

Wat kunnen de Gemeentes op dit vlak ? Ann

 

Volgende vergadering: dinsdag 23 januari 2018.

Dan gaan we concreet aan de slag met de bepaling van hoe en wat voor Molens vertellen een/hun verhaal.

 


notulen1

Vergadering kerngroep Molennetwerk KempenBroek

 

Dinsdag 31 oktober 2017 in het Molenhuisje in Kaulille/Bocholt

Aanwezig: Vincent van den Berg, Louis Morren, Ann Rombout, Jos Gielen, Rene Weerens, Toon Verlaak.  Verontschuldigd: Els Peusens

Actueel

 • Uitnodiging erfgoed app proberen. Gaat door 15/11 in As . Els en Sabine Louis, Toon, Vincent , René. Afspraak om 14u aan de Kolonie, Bilzerweg 88, As.
 • Bankrekening geopend voor Molennetwerk Kempenbroek bij de KBC in Molenbeersel BE 93736042796767.
 • Jong redt Oud vormings- en inspiratiedag gaat door op 29/11 Genk C-Mine vanaf 13u . Nemen deel Toon, Ann (onder voorbehoud) Rene, Vincent en Louis. Het project in Molenbeersel was al een mooi voorbeeld.

Het verhaal van de Molens in KempenBroek vertellen

Verhalen vertellen: hoe vertel je een goed en vooral boeiend verhaal. Werken met moderne middelen als smartphone kan een meerwaarde hebben voor de molens in Kempenbroek.  >Twee apps op de markt die allebei mogelijkheden bieden

Izi.travel app is grensoverschrijdend, gratis en biedt heel wat mogelijkheden

Erfgoed app : interessant alternatief, foto’s film en geluid. Alleen voor Vlaanderen? KempenBroek is grensoverschrijdend.

 

Een goed prentje moet een goed verhaal ondersteunen. Niet saai en academisch. Er zijn een aantal voorbeelden van die te lang zijn of amateuristisch worden voorgelezen. Moet naar meer smaken, nieuwsgierigheid wekken. Openingszin is belangrijk>. Boeiend blijven . Je wil het vervolg horen? Cliffhangers, in ons geval wiekenhangers. Beelden moeten een toegevoegde waarde betekenen. Geen saai technische verhalen maar pakkende verhalen.

Lagen

Onderste laag : de bestaand Molenbrochure/kaart met zijn knooppunten als wegwijzer.

Tweede laag : de app waarin het verhaal van punt tot punt wordt verteld.

Derde laag: meer informatie/gedetailleerd, op een website waar je naartoe geleid wordt door QR codes.

Op termijn kunnen we routes ontwerpen voor verschillende doelgroepen , nu eerst op één doelgroep focussen: de toerist die een fietstocht maakt in het KempenBroek en het verhaal van de molens wil horen.

Aan de molens die opgenomen zijn in de tocht moet er een verwijzing komen naar de app en het gebruik er van. Bij een herdruk van de kaart moet dit zeker opgenomen worden, verwijzingen naar app en gebruik door logo. Gebruikers uitnodigen. Wil je de apps in de molen gebruiken dan heb je een wifi verbinding in de molen nodig. Izi travel is nu gratis maar wat is het business verhaal hierachter? Blijft het gratis. De informatie blijft jouw eigendom maar wat met reclame enz?

 

Vragen met betrekking tot de beide apps

Zijn er mogelijkheden om na te gaan hoeveel mensen bepaalde tochten downloaden/bezoeken? De tocht wordt bij izi.travel gedownload op je smartphone, hoe zit het met dataverbruik onderweg? 4G? Hoe zit het met de koppeling naar google maps, kan je ook een routeaanduiding toevoegen? Dit zijn vragen die we aan Joep Steinhage van de VVV Midden Limburg kunnen stellen .

Voor de erfgoed app zullen we info opvragen bij Faro (Toon) . Bij Izi travel kan je het geluid en de tekst in verschillende talen opladen. Hoe bij erfgoed app. Het moet vooral simpel blijven. Je kan ook heel snel de opgeladen informatie aanpassen en actualiseren. Soepel.

Doel:

De app moet simpel te instaleren en te gebruiken zijn . Duidelijke taal. Goed verteld met de juiste intonatie.  Meerwaarde voor de bezoeker . Boeiend zijn. Uitnodigend.

Hoe doen we dat?

Het moet gaan over de molens als centraal punt, de relatie van de omgeving en de mensen met de molen. Maar óók laat de molen zijn eigen verhaal spannende, opmerkelijke, unieke, bijzondere, anekdotische verhaal vertellen, zonder in Plopverhalen te vervallen.  De molen laten vertellen aan de hand van mensenverhalen, passie voor de molen, het leven rond en in de molen. Mensen die een betekenis hebben gehad, de mensen op de tijdlijn van de molen. Van de molenaar op de banmolen die zich als vertegenwoordiger van de heer zag tot de molenaar als zelfstandige ondernemer die zijn boeren in zijn molen moest houden door goed en degelijk werk te leveren.

De verhalenboom kan groeien met nieuwe takken naar de omgeving, erfgoed, volksverhalen, groepscriminaliteit (smokkel, bokkenrijders). Het verhaal van het landschap enz. Nu eerst focussen op de thema’s  en onszelf niet voorbijgelopen.

Het is geen vervanger van een molenbezoek met gids het is individueel. Ieder verhaal/punt staat op zijn eigen in het thema. Ieder verhaal eindigt met een uitnodiging/smaakmaker voor het ontdekken van deze en de volgende molen.

Wat nu?

We kiezen voor een eerste project en beginnen met de  Grensroute. Van iedere molen verzamelen we interessante verhalen maar kiezen voor een thema per route. Dat maakt dat we niet in het wilde weg zoeken maar doelgericht.

Andere thema’s :

Kempenroute: landschap en molens de relatie van molens, moeras en droge zandgronden. De heide als windleverancier.

Watermolenroute de relatie tussen  de stad en het platteland. Waterconflicten.

Windmolenroute: de techniek en de evolutie van de molentechniek, Adriaensmolens .

We willen nog eens gebruik maken van Joep zijn ervaring, volgende vergadering is te vroeg.

Huiswerk. Verhalen zoeken, pro’s en contra’s van de verschillende apps tegen elkaar afwegen>.

Volgende vergadering 28/11 om 14u in het molenhuisje in Kaulille/Bocholt


notulen1

Molennetwerk 4 oktober 2017 Voorste Luysmolen

Aanwezig : Vincent van den Berg, Louis Morre,(Weerterland) René Weerens (Molenzorg/molenmuseum Molenbeersel) , Joep Steinhage van de VVV Midden Limburg,
Jos Beurskens (Leudal), Ann Rombout (Gemeente Bocholt ), Joske Gielen KMV,  Els Peusens RLKB , John Clerkx (Uffelse Molen), Michel Segers (Neermolen Neeroeteren) Lambert Schreurs (Kleeskensmolen Neeroeteren) .Toon Verlaak KMV (verslag) Verslag opgemaakt aan de hand van de notities van Ann, Els en Louis, van harte dank hiervoor

 1. Molenkaart

Reacties op kaart:

Presentatie geslaagd mede door de presentatie van de twee meelwormen.

Het was een Molenwereld treffen, dat verwondering wekt ver buiten Limburg,

Kris Goris kwam het bekijken vanuit Molenforum Vlaanderen.

Kaarten vliegen de deur uit. Hebben de gemeente de kaarten verdeeld ? –> actie–> naar gemeente toe–> alsnog kaarten verspreiden.

Overzichtskaart+ molenkaart (molenkaart gratis) Pas in het voorjaar actie m.b.t. verdelen van de kaarten.

Leudal ( bijna nog volle doos) kortsluiten met Uffelse molen.

Kaulille regelt het onderling zodat ze voldoende kaarten hebben.

VVV-kaarten–> via Midden Limburg–> Bruna Weert

 

Opmaken–> volgend jaar 2e versie

 

Wedstrijd –> molenkaart zover weg mogelijk fotograferen–> prijs Boek KempenBroek

Molenkaart op een andere manier promoten, actie tot eind 2018

Kaart brengt ons wat we hebben gehoopt en verwacht.

 

 1. Grenzeloze molendag.
 • Meer dan 1850 bezoekers, Sevensmolen 375, Dorpsmolen 360, Anna Keent 275.

Goed druk, Leudal wat minder. Hunsel heeft geen extra bezoekers tijdens speciale dagen, niet anders dan anders.

 • Als mensen weten dat jaarlijks dezelfde activiteiten worden georganiseerd komen ze gericht.
 • Open Monumentendag 2e weekend september Vlaanderen/Nederland.

Idee: Kempenbroek–> Houd dan de Grenzeloze Molendag–> 1 x per jaar aandacht vragen voor KempenBroek en de molens.

 

RKLM–>Houdt in 2018 op 30 sept open molendag ( kermis in Weert 2018)!

 

Werkgroep kan grenzeloze molendag zelf kiezen.

 

9 sept. Open monumentendag Belgie ( 2e zondag sept) + Nederland

Iedere molen kan zich (vrijblijvend opgeven) we gaan dat zeker promoten

Dan weer foldertje ( eind mei/ begin juni)  met molens die mee doen.

 

 

 

Overweging thema: Welk soort verhalen zoeken we?

Verhalen en anekdotes willen de mensen horen “Story telling” . Geen gortdroge technische wetenswaardigheden.

Hoe entiteit KempenBroek kaart via de app en de kaart tot leven brengen ( erfgoed in brede zin)

Bokkenrijders/ molenconflicten/KempenBroekconflicten , Waterconflicten tussen boer en molenaar

 

Verhalen gekoppeld aan het landschap:  Kempenbroek ertussen in ,.

Maasland Verhalen en kennis vergaren bij Ton, Erwin etc, mensen die veel weten. Dus niet opnieuw wiel uitvinden.

 

iets maken voor molendag–> dan: we hebben weer iets!!

Verhalen/conflicten–> wel gekoppeld aan de molenkaart

Totaal verhaal dat prettig klinkt.  Gebied Belgie/ Nederland–> uniek

Molen en het gebeuren er rond als aanknopingspunt mooi beginpunt voor meer molenverhalen

 

 

3  Molenagenda

De website molennetwerk kempenbroek is een krachtig en succesvol platform,

vandaaruit en daar naar toe met alle informatie. Openingsuren, acties, speciale evenementen.

 

Op tijd doorgeven en aanpassen indien nodig.  geef info door aan Vincent, hij plaatst binnen het uur.  Veel molens open dan naar Website verwijzen.

 

Website +/- 150 volgers (zijn er inmiddels ruim 300)

Facebook 300 volgers  Info delen is dus wezenlijk.

 

Hoe kun je zaken op Facebook het beste promoten?

Op vaste tijden,  b.v. publiceren altijd om 17.00 uur en dagelijks bericht, Dan ontstaat verwachtingspatroon.

 

 

 

 1. Wat verwachten wij in de toekomst van RLKB KempenBroek ( Erwin Christis / Els)

 

Deze WG  ziet zich is eilandje binnen het Regionaal landschap

Gebruik maken van mekaars expertise is belangrijk

Over en weer delen en kennis delen  (molens hot item houden )

Meedenken vb:  begeleiding bij fietstocht met verkenner die iets vertelt of molenaar

 

>Hoe? Wandel in de streek rond en kijk ernaar door de bril van 200 jaar terug.

Arrangement: dagje uit voor het gezin, waarbij een molenbezoek onderdeel is van dat dagje uit.

Activiteiten uitbreiden voor de verkenner

Sagen/ Legenden / smokkelverhalen etc uit KempenBroek

Over je eigen woonomgeving geïnformeerd worden geschiedkundig–> naar molens.

Wat we doen ( molens) moet ook worden genoemd op de KB-website.

 

 

 1. Hoe betrekken we molenaars/ molenvrijwilligers actief bij het molennetwerk

Welke groep mensen willen we aanspreken?

over enige tijd is 80 % digitaal, maar naast digitaal ook aandacht voor bordjes met info bij de molens.

Jeugd, fietsers wandelaars dagjesmensen toeristen die het gebied bezoeken. Studies wijzen uit dat de smartphone het communicatiemiddel wordt voor 80% van de bevolking

Wel belangrijk aanvoer van juiste en interessante info

Betrekken van anderen–> die op deelstukken laten meepraten.

Link leggen tussen Molens en Kempenbroek en KempenBroek en molens ( wisselwerking) Voor molenliefhebbers en ander publiek.

 

Werken volgens concept van Regionaal Landschap

molenaars hebben heel wat verhalen

molenaars moeten er ook voor openstaan.

ook voor minder bekende, maar interessante molens.

 

Communicatie is heel belangrijk–> waarde van de toeristische attractie meer in het oog houden.

Molenaars blijven informeren, eventueel persoonlijk de boer (de mulder) op gaan

Wij moeten iets aanbieden aan de molens–> roept vervolgvragen op.

 

 1. Hoe nu verder in 2018

 

app: IZI travel is gratis, route maken+ mobiel te beluisteren

Van punt naar punt met verhaal erbij. GPS coördinaten, wat is afstand tussen 2 punten ( 8 molens)

Er is al op IZItravel een digitale stadswandeling van Weert, Thorn , Roermond etc.

 

Hoe aanbrengen?

Wanneer plannen mensen een dagje uit–. ’s morgens 8.00 uur of ’s avonds 20.00 uur, afhankelijk ook van het weer.

de KAART ALS BASIS vandaar uit links naar de app/ QR code enz. Snel en gemakkelijk te gebruiken.

uitbreiden info voor fietsers,-info voor toevallige voorbijganger, die moet getriggerd worden om naar volgende punt te gaan.

Trigger moet zijn een UNIEK, KENMERKEND verhaal

niet alleen lezen ook LUISTEREN.

Geënt op de 4 routes op de molenkaart. ( voorbeeld: De Liberationroute)

 

Het verhaal van KB moet kloppen!!

Ook interessant; De erfgoed APP  ( gaan we binnenkort proberen!!)

 

Verhaallijn–> gericht op volwassene van niveau 16 jr en ouder en ook op kinderen, wat hoort kind te weten( schoolleerplan) over zijn omgeving  ( tekst/ beeldje erbij in de app

Een  APP samenstellen hoe doe je dat?

Wat kunnen wij over en weer?

Wat kan RLKM?

 

Kleiner werkgroep gaat zich informeren en de lijnen uitzetten

 

Brainstorm met Els,

Verkenner, werkgroep

Subsidie Europa aanvragen ( Belgie/Nederland? Dit is een uniek grensoverschrijdend project

We moeten nadenken over de verhalen om ze op zo’n manier te brengen dat als je bij de ene molen het verhaal hoort dat het je nieuwsgierigheid opwekt om ook naar de volgende molen te gaan.

Onze basis is de molenkaart. En nu moeten we gaan voor info die de (toevallige) bezoeker boeit en die hem/haar nieuwsgierig maakt om naar de volgende molen te gaan.

We kunnen dit enten op de 4 fietsroutes die we al hebben. Dat is onze kapstok.

Story telling is hot tegenwoordig. Molens vertellen een verhaal: ONS verhaal! Het is een unique selling point.

 

Vraag van Els over een Verkenner activiteit over de molens.

We willen met de Verkenners ook het landschappelijk en cultuurhistorisch gedeelte van Kempen~Broek aan bod laten komen, en niet alleen de natuur op zich.

een activiteit over de molens uitwerken?

De molenaars zijn hierover heel enthousiast. We gaan eens samen zitten met een aantal molenaars (Toon en René stellen zich kandidaat) en ene aantal enthousiaste Verkenners.

We kunnen ook met de Verkenners een molen gaan bezoeken.

Er zijn heel wat sagen, legenden verhalen en anekdotes rond molens. Heel wat materiaal zit bij verschillende mensen en verenigingen die zich met Heemkunde en Erfgoed bezig houden.

Data Mining in dit grote pakker, netwerken worden nu belangrijk.